Scrum to struktura zarządzania projektami, która kładzie nacisk na pracę zespołową, odpowiedzialność i iteracyjny postęp w kierunku dobrze zdefiniowanego celu.

Metodologia Scrum zaczyna się od prostego założenia, a mianowicie zacznij od tego, co można zobaczyć lub poznać. Następnie śledź postęp i dostosuj w razie potrzeby. Trzy filary struktury Scrum to przejrzystość, kontrola i adaptacja. Jest to struktura, która często jest częścią tworzenia oprogramowania Agile, i w której każdy odgrywa swoją rolę. Jeśli chodzi o rozwój produktu, role Scruma obejmują właściciela produktu, Scrum Mastera i zespół programistów Scruma. Właściciel produktu pełni rolę łącznika między zespołem programistów a jego klientami. Właściciel produktu jest odpowiedzialny za przekazanie i uzgodnienie oczekiwań dotyczących gotowego produktu. Scrum Master pełni rolę moderatora i jest odpowiedzialny za zapewnienie, że najlepsze praktyki Scrum są realizowane, a projekt może iść do przodu. Zespół programistów Scruma jest to grupa, która współpracuje przy tworzeniu i testowaniu przyrostowych wersji produktu końcowego.

Proces Scrum zachęca praktyków do pracy z tym, co mają i do ciągłej oceny tego, co działa, a co nie.

Komunikacja, która jest ważną częścią procesu, odbywa się poprzez spotkania, zwane sprintami. Sprinty są to krótkie spotkania, które odbywają się każdego dnia w tym samym miejscu i o tej samej porze. To czas, w którym członkowie zespołu mogą mówić o wszelkich problemach, które mogą uniemożliwić ukończenie projektu. Ogólnie metodologia Scrum opiera się na trzech filarach, a są to przejrzystość, inspekcja i adaptacja. Są one wspierane przez pięć wartości: zaangażowanie, odwagę, skupienie, otwartość i szacunek. Podczas wdrażania metodologii Scrum warto posiadać certyfikat scrum master. Zespół pracuje samodzielnie, a wszyscy członkowie są oddani wykonaniu uzgodnionej pracy. Zespół działa jako jedna całość i razem odnosi sukcesy lub porażki. Zespół programistów ogranicza rozpraszanie uwagi i koncentruje się na tym, co należy dzisiaj wykonać. Zespół ma czas na zebranie i podzielenie się tym, co odniosło sukces, a co należy poprawić. Zespół składa się z członków, którzy mają różne mocne strony, a mocne strony każdej osoby są szanowane.