Podczas gdy naturalne środki czyszczące stają się coraz bardziej popularne, ich stosowanie służy znacznie większemu celowi niż tylko podążanie za jednym z najnowszych trendów ekologicznych.

Niektóre powszechnie stosowane środki czyszczące niosą ze sobą wiele zagrożeń, zarówno znanych, jak i nieznanych. Stosowanie naturalnych środków czyszczących eliminuje te zagrożenia, umożliwiając lepszą opiekę nad domem i rodziną. Powszechnie używane środki czyszczące zawierają ostre chemikalia i bardzo często są to jedne z najbardziej toksycznych substancji spotykanych w przeciętnym domu. Sama obecność tych silnych chemikaliów w domu może stanowić zagrożenie dla dzieci lub zwierząt domowych w razie przypadkowego połknięcia lub kontaktu ze skórą, a ich zastosowanie powoduje niską jakość powietrza poprzez uwalnianie lotnych związków organicznych (LZO). Co gorsza, te zanieczyszczenia mogą potencjalnie pozostać długo w pomieszczeniu po ich zastosowaniu. Liczne badania powiązały ekspozycję na chemikalia domowe z częstym występowaniem astmy, autyzmu, raka, białaczki oraz innych chorób i dolegliwości. Biorąc pod uwagę brak informacji dostarczanych przez producentów chemii gospodarczej na temat ich produktów, korzystanie z nich staje się czasem niepotrzebnym hazardem. Firmy nie są zobowiązane do ujawnienia wszystkich użytych składników, chyba że jest to trucizna.

Nawet wtedy etykiety mogą wskazywać, jak leczyć natychmiastowe skutki, takie jak co zrobić w przypadku połknięcia lub w przypadku narażenia skóry na kontakt, jednak nie zawierają żadnych informacji na temat długoterminowego ryzyka.

Typowe produkty gospodarstwa domowego również nie muszą wymieniać składników „obojętnych”, które mogą być niebezpieczne lub toksyczne. Dlatego naturalne kosmetyki dla domu to jeden prosty i skuteczny sposób, aby uczynić swój dom zdrowym i bezpiecznym miejscem dla Ciebie i Twoich bliskich. Naturalne środki czyszczące to także tańsze opcje, ponieważ w całym domu można używać tylko jednego produktu, co oznacza, że osobne produkty nie będą potrzebne do mycia zlewów, pryszniców, podłóg, co również oznacza mniej pustych opakowań do wyrzucenia.