Osoby, które odziedziczyły majątek po zmarłej osobie, powinny poznać obowiązujące prawo dotyczące spadków, dziedziczenia, dowiedzieć się czym jest nabycie spadku z ustawy oraz na podstawie testamentu.

Prawnicy mogą doradzić w przypadku wątpliwości co do prawidłowego podziału majątku, pomóc w przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji potrzebnej do załatwienia spraw spadkowych.

Adwokat od spraw spadkowych

Profesjonalna pomoc prawna w sprawach spadkowych

Prawo spadkowe reguluje prawa oraz obowiązki osoby zmarłej wobec spadkobierców. Najczęściej jest to spadek w postaci oszczędności, nieruchomości, jednak w niektórych przypadkach mogą być to także zobowiązania, czyli kredyty lub pożyczki. Osoba, która otrzymuje spadek, nie zawsze wie jakie obciążenia znajdują się w składzie spadku, może się okazać, iż kwota zobowiązań jest wyższa niż dobro, które może otrzymać spadkobierca. W tym przypadku można odrzucić spadek, kancelarie adwokackie świadczą różne usługi związane ze sprawami spadkowymi, mogą być to konsultacje, które pomogą w stworzeniu testamentu.

Możemy spotkać się także z sytuacją, kiedy spadek otrzyma osoba małoletnia, następnie po sprawdzeniu okazuje się, że jest on obciążony kredytem, wówczas powinniśmy wiedzieć, w jaki sposób zrzec się spadku w imieniu osoby małoletniej. Dodatkowo adwokat udzieli nam informacji związanych z niezgodnością dziedziczenia, unieważnieniem testamentu. Prawnik przygotuje dla nas projekty pism procesowych, będą to pozwy, wnioski, apelacje, wezwania do zapłaty, zażalenia. Możemy liczyć także na pomoc adwokatów, którzy posiadają odpowiednie doświadczenie w sprawach spadkowych, wiedzą w jaki sposób przeprowadzić sprawę, aby zakończyła się na korzyść klienta.

Jeżeli chcemy uzyskać profesjonalną poradę adwokata, warto odwiedzić stronę internetową kancelaria-bpg.pl, dowiemy się jakie usługi oferuje kancelaria adwokacka, w jaki sposób adwokat może nam pomóc w sprawach spadkowych, rozwodowych. Adwokaci prowadzą także wiele spraw cywilnych, mogą być to sprawy związane z odszkodowaniem, eksmisją, umowami. Dzięki poradzie prawnej możemy szybciej załatwić wiele spraw, niekiedy mogą one zakończyć się korzystną ugodą, nie zawsze będzie wiązało się to z koniecznością uczestniczenia w rozprawie sądowej.