Ogólnie rzecz biorąc, obowiązek alimentacyjny ciąży na rodzicach do momentu osiągnięcia przez dziecko pełnoletności lub do ukończenia nauki, jednak nie jest on automatycznie znoszony, należy przedstawić w sądzie stosowne dokumenty, złożyć pozew o uchylenie obowiązku płacenia alimentów na dziecko.

Mogą jednak wystąpić dodatkowe okoliczności, które mogą przedłużyć zobowiązania alimentacyjne na dziecko.

Jak długo muszę płacić alimenty na dziecko?

Kiedy możliwe jest uchylenie obowiązku alimentacyjnego

Obowiązek alimentacyjny może również ustać, gdy dziecko jest usamodzielnione, to znaczy może się samodzielnie utrzymać z pracy zarobkowej i nie potrzebuje już wsparcia finansowego ze strony rodziców. W innych przypadkach dziecko może uzyskać samodzielność poprzez inne działania, takie jak opuszczenie domu rodzinnego, zawarcie małżeństwa lub wstąpienie do wojska. Jednak aby ustał obowiązek alimentacyjny, konieczne jest złożenie pozwu w sądzie o uchylenie obowiązku alimentacyjnego i uzyskanie stosownego orzeczenia. Należy również w dokumentacji zawrzeć odpowiednie uzasadnienie, dlaczego chcemy zaprzestać płacenia alimentów, jakie są powody złożenia wniosku do sądu.

Sąd podczas rozprawy rozpatrzy wniosek i uwzględni zasadność takiego roszczenia. Często obejmuje to analizę zasobów rodziców i dziecka, standardu życia, pomocy finansowej i wyników w nauce. Pozew o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego mogą złożyć rodzice, jak również pełnoletnie dziecko, które jest w stanie samodzielnie się utrzymać, nie potrzebuje wsparcia finansowego od rodziców. Jednak ma to miejsce dość rzadko, aby dziecko samodzielnie rezygnowało z pomocy finansowej rodziców, składało wniosek do sądu o zaprzestanie płacenia alimentów przez rodziców.

W wielu sytuacjach można starać się o uchylenie obowiązku alimentacyjnego, jednak trzeba wykazać we wniosku zasadność takiego żądania. Może to być przykładowo uzyskanie samodzielności przez dziecko, możliwości utrzymania się z pracy zarobkowej, porzucenie studiów, złe traktowanie rodziców i wiele innych sytuacji. Może to być także spowodowane nagłą zmianą sytuacji finansowej i życiowej, taką jak choroba lub utrata pracy, która może trwale wpłynąć na zdolność finansową rodzica.