Firmy prywatne które poszukują różnego rodzaju kontraktów rządowych mogą je znaleźć na stronach internetowych urządów różnych szczebli.

Znajdą się tam konkretne wytyczne na temat zapotrzebowania. W serwisie publikowane są ogłoszenia o wszczęciu postępowania przetargowego na zamówienia publiczne o wartości równej lub wyższej od obowiązujących progów unijnych. Ogłoszenia o wszczęciu postępowania przetargowego na zamówienia publiczne o wartości poniżej obowiązujących progów unijnych publikowane są w Biuletynie Zamówień Publicznych, Zamawiający musi również opublikować ogłoszenie o zamówieniu na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. Zamawiający może dodatkowo zamieścić ogłoszenia w polskich gazetach o zasięgu ogólnopolskim. Przykładowo urząd gminy zgłasza w ten sposób zapotrzebowanie na wyposażenie biura, gdzie określa ilość biurek, krzeseł i półek. Firmy zgłaszają się z konkretną ofertą cenową, ale także o usługach dodatkowych przykładowo na temat dostarczenia całego wyposażenia do urzędu. W zamówieniu mogą być także określone inne parametry przetargu, przykładowo ważna może być gwarancja na meble czy też termin dostarczenia.

Firmy muszą wiedzieć jak prawidłowo przygotowywać się do przetargów, a po wygraniu muszą podpisać odpowiednią umowę.

Zaproszenia do składania ofert muszą odpowiadać różnym rodzajom procedur, które są stosowane na podstawie systemu progów. Różne regulacje określają również metody obliczania szacunkowej wartości każdego zamówienia publicznego oraz wskazówki dotyczące procedur, które należy zastosować. W procedurze otwartej ofertę może złożyć każdy zainteresowany wykonawca. Zamówienie powinno być wybierane na podstawie najlepszego stosunku ceny do jakości. W określonych przypadkach i okolicznościach instytucje zamawiające mogą udzielać zamówień publicznych w drodze procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji. Jeżeli nasza firma potrzebuje pomocy w podpisaniu umowy z formą wówczas pomoc może nam kancelaria zamówienia publiczne. Czasem przy skomplikowanych umowach może być potrzebna pomoc profesjonalnej kancelarii prawnej.