Jednym z najważniejszych aspektów zapobiegania awariom jest nadążanie z kontrolami i serwisowaniem maszyn budowlanych.

Oprogramowanie do śledzenia zasobów automatyzuje planowanie inspekcji, problemy z konserwacją zapobiegawczą oraz częste pojawianie się kosztownych napraw w późniejszym terminie. Regularne przeprowadzanie konserwacji wydłuża żywotność sprzętu i minimalizuje koszty operacyjne potrzebne na skomplikowane naprawy.
Regularna konserwacja sprzętu to ważna i niezbędna czynność w każdym przedsiębiorstwie, nie tylko w budowlanym. Konserwacja obejmuje wiele czynności, w tym kontrolę, testy, pomiary, wymianę i regulację, i jest wykonywana we wszystkich sektorach i miejscach pracy. Bieżące naprawy i konserwacja sprzętu są ważne w przedsiębiorstwach

Ma do odegrania kluczową rolę w zmniejszaniu ryzyka związanego z niektórymi zagrożeniami w miejscu pracy oraz zapewnianiu bezpieczniejszych i zdrowszych warunków pracy dla pracowników.

Niewystarczająca lub nieodpowiednia konserwacja może spowodować poważne, i potencjalnie śmiertelne, wypadki lub problemy zdrowotne. Maszyny i ciężki sprzęt muszą być na bieżąco aktualizowane, a czynności konserwacyjne należy przeprowadzić bezpiecznie i w odpowiedni sposób. Konserwacja rutynowa lub zapobiegawcza jest planowana i koncentruje się na zapobieganiu przyszłym problemom, podczas gdy konserwacja naprawcza jest reaktywna i ma miejsce, gdy sprzęt już uległ awarii i wymaga naprawy. Konserwacja jest również w dużym stopniu zlecana podwykonawcom przez organizacje, które uważają konserwację za działalność specjalistyczną, która nie należy do ich podstawowej działalności, lub wymaga wiedzy specjalistycznej, której nie ma w firmie, a zapewnia ją serwis cummins. W niektórych środowiskach może to zwiększyć ryzyko, ponieważ pracownicy zewnętrzni mogą nie być zaznajomieni ze środowiskiem pracy. Ocenę ryzyka należy przeprowadzić przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac konserwacyjnych. Najlepszą praktyką jest prowadzenie dziennika konserwacji, który jest regularnie aktualizowany. Proces musi kończyć się sprawdzeniem, aby upewnić się, że zadanie zostało wykonane w sposób zadowalający, a sprzęt działa poprawnie.