Pestycydy są rozpylane w celu zmniejszenia uszkodzeń owadów oraz ilości chwastów, a tym samym poprawy wydajności plonów. Chemiczne pestycydy mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia, od pracowników terenowych po osoby, które kupują żywność uprawianą przy użyciu tych chemikaliów.

Narażenie na działanie pestycydów powoduje podrażnienie skóry, a wdychanie tych substancji chemicznych podrażnia drogi oddechowe. Narażenie na herbicydy jest również związane z chłoniakiem nieziarniczym, a nawet powoduje wady wrodzone u nienarodzonych dzieci. Rolnicy, którzy polegają na pestycydach, przekonują się, że muszą stosować coraz więcej tych chemikaliów, aby powstrzymać chwasty i szkodniki.

Chwasty wykazują niezwykłą zdolność przystosowywania się do tych chemikaliów i nabierają odporności na ich działanie. Odporność ta zwiększa koszty dla rolników i skutkuje większą ilością środków ochrony roślin w glebie i wodach gruntowych. Nie tylko zanieczyszczają glebę, na której zostały zastosowane, ale woda deszczowa może przenosić te chemikalia na inne obszary.

Chemiczne herbicydy mogą również parować w powietrzu, powodując zanieczyszczenie powietrza. Pestycydy można znaleźć również w wielu produktach spożywczych, takich jak owoce i warzywa, jednak są to ilości ściśle kontrolowane i nie powinny stanowić zagrożenia dla konsumentów.

W uprawach o dużych odstępach metody mechaniczne są skuteczne w zwalczaniu chwastów w rzędach, ale pozostawia chwasty między rzędami. Herbicydy docierają do wszystkich miejsc i zwalczają wszystkie chwasty. Patrząc na zalety i wady, trudno byłoby zdecydować, czy mądrze jest stosować herbicydy, czy nie. Dlatego pestycydów należy używać tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Jeśli zdecydujesz się na zwalczanie szkodników w ziemniaku, nie zapomnij nosić odzieży ochronnej i akcesoriów. Ponadto należy również przeczytać etykietę i odpowiednio używać produktu według zaleceń producenta, aby zmniejszyć ryzyko dla zdrowia i środowiska.