Faktoring to coraz popularniejsza metoda finansowania zarówno dla dużych, jak i małych przedsiębiorstw.

Dzięki czemu skracane są cykle płatności,a przypływ gotówki jest przyspieszony. Faktoring występuje w wielu różnych rodzajach i można go dostosować do potrzeb i specyfikacji każdej z firm.

W artykule opisano najpopularniejsze rodzaje faktoringu oraz ich charakterystykę.

    1. Faktoring pełny (ang. full recourse factoring) jest najbardziej podstawową formą faktoringu. W tym modelu faktor (czyli instytucja finansująca) kupuje faktury od przedsiębiorstwa i przejmuje pełne ryzyko związane z ich spłatą. Oznacza to, że jeśli dłużnik nie zapłaci faktury, przedsiębiorstwo jest zobowiązane zwrócić faktorowi środki otrzymane za fakturę. Faktoring pełny jest często stosowany przez firmy o słabej zdolności kredytowej, gdyż faktor bierze na siebie ryzyko niewypłacalności dłużnika.

 

    1. Faktoring bez regresu: W przeciwieństwie do faktoringu pełnego, faktoring bez regresu (ang. non-recourse factoring) zwalnia przedsiębiorstwo od ryzyka niewypłacalności dłużnika. Faktor przejmuje pełną odpowiedzialność za spłatę faktury, niezależnie od tego, czy dłużnik zapłaci czy nie. Jest to bardziej ryzykowny rodzaj faktoringu dla faktora, dlatego zazwyczaj jest stosowany w przypadku klientów o dobrej zdolności kredytowej.

 

    1. Faktoring odwrotny (ang. reverse factoring) jest innowacyjnym modelem faktoringu, który skupia się na relacjach między przedsiębiorstwem, faktorem i dostawcami. W tym przypadku faktor finansuje płatności dostawcom przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo korzysta z zniżek za wczesną płatność, a dostawcy otrzymują pewność otrzymania płatności w terminie. Faktoring odwrotny korzysta z silnej pozycji płatniczej przedsiębiorstwa i pomaga w utrzymaniu dobrych relacji z dostawcami.

 

    1. Faktoring międzynarodowy (ang. international factoring) jest stosowany w przypadku handlu zagranicznego. W tym modelu faktor wspiera przedsiębiorstwo w zarządzaniu aspektami finansowymi.

Rodzaje faktoringu

Oczywiście! Oprócz wymienionych wcześniej rodzajów faktoringu, istnieją również inne, które warto poznać.

-Faktoring nieodwracalny (ang. irreversible factoring)

-Faktoring sektorowy (ang. sector-specific factoring)

-Faktoring transgraniczny (ang. cross-border factoring)

-Faktoring koncentracyjny (ang. concentration factoring)

Należy pamiętać, że różne rodzaje faktoringu mogą mieć różne warunki, opłaty i zasady działania. Firmy powinny dokładnie rozważyć dostępne opcje faktoringu i znaleźć rozwiązanie, które najlepiej odpowiada ich indywidualnym potrzebom.