Rejestracja marki, nazwy czy też znaku graficznego ma na celu ochronę przez Urząd Patentowy.

Dzięki temu firmy konkurencyjne nie będą mogły podszywać się pod nasze produkty, naszą markę. Należy zwrócić uwagę na sposób nazewnictwa, użycie określeń, które mogą być odrzucone przez Urząd Patentowy jako nazwa zastrzeżona.

Zastrzeganie logo i nazwy firmy

Dlaczego warto opatentować nasze nazwy i znaki graficzne?

Wielu przedsiębiorców zastrzega swoje znaki towarowe, jednak w niektórych przypadkach Urząd Patentowy może odmówić rejestracji, jeżeli używamy nazwy potocznej dla danego towaru czy też usługi. Dzięki temu jako pierwsi będziemy mogli jej używać, nawet jeżeli konkurencja wpadnie na ten sam pomysł, wówczas Urząd Patentowy uzna nasze rację. Będzie miało to skutki związane z ochroną nazwy, logo, adresu strony internetowej. Obecnie coraz więcej firm stara się chronić swoje wartości niematerialne, autorskie i prawne, stosując ochronę w Urzędzie Patentowym.

Urząd Patentowy wydaje odpowiednie świadectwo ochronne, które może służyć jako niepodważalny dowód w trakcie sporu sądowego. W dokumencie wskazuje się, kto dysponuje znakiem towarowym, jakich towarów czy też usług dotyczy. Dodatkowo ochrona będzie dotyczyła także danego obszaru, może być to określone miasto czy też cała Polska. Zgłoszeniu może podlegać nazwa lub logo firmy, niekiedy nazwa firmy zawiera się także w znaku graficznym, w logo. Dobrym pomysłem może być zastrzeżenie zarówno nazwy, jak również znaku graficznego, niekiedy zastrzeżenie nazwy może zostać odrzucone przez Urząd Patentowy. Niekiedy może dochodzić także do problemów z naruszeniem znaków towarowych czy też nazw na platformach internetowych, takich jak przykładowo Allegro czy też Amazon. Wówczas firma, która posiada prawa do nazw towarowych, może doprowadzić do usunięcia aukcji firmy konkurencyjnej.

Wiele ciekawych informacji na temat zastrzegania znaków oraz nazw możemy znaleźć na stronie internetowej https://socialpress.pl/2021/12/logo-nazwa-firmy-a-moze-jedno-i-drugie-co-lepiej-zastrzec. Firmy, które chcą zgłosić swoje nazwy do Urzędu Patentowego, powinny zapoznać się z podstawowymi wytycznymi, które dotyczą nazw własnych, nazw opisowych, jak również znaków towarowych, które można zastrzegać.